Sadhulara Meeru Randi Pandaripuramu Pothama

Vitalaa Vitalaa Vitalaa Vitalaa
Vitalaa Vitalaa Panduranga
Panduranga… Panduranga….

Sadhulara Meeru randi Pandaripuramu pothama
Bakthulara meeru randi Panduranguni sevinthama
Sadhulara Meeru randi…
Bakthulara meeru randi…

(Vitalaa Vitalaa…)
Panduranga.. Panduranga…

Akada unde pandurangadu, Ikada Unnadu
Ikada undi hrudayamulopala Velayuthunnadu
Sadhulara Meeru randi…
Bakthulara meeru randi…

(Vitalaa Vitalaa…)
Panduranga.. Panduranga…

Kadupu lopala illukatukuni kapuram unnadu
Gantha-nathamu sapthamu lopala, kalakala padinadu
Sadhulara Meeru randi…
Bakthulara meeru randi…

(Vitalaa Vitalaa…)
Panduranga.. Panduranga…

Kapata nataka suthradarivai kadhalave unnadu
kavivara kannabhi ramadasu-ne kadhalayi unnadu
Sadhulara Meeru randi…
Bakthulara meeru randi…

(Vitalaa Vitalaa…)
Panduranga.. Panduranga…

Copyright © 2018 www.godivinity.org. All Rights Reserved