Raghava Sundara Rama Raghuvara

Raghava Sundara Rama Raghuvara
Pathitha udharana, baktha parayana
Ravana mardhana vigna banjana..
Raghava sundara… Rama Raghuvara…
Parama pavana hey jagha nandhana

Copyright © 2018 www.godivinity.org. All Rights Reserved