Naaraayana Thae Namo Namo

Composer: Annamaachaariya
Ragam: Madhyamaavathi
Talam: Adi

Murahara Nakadhara Mukunda Maadhava Garuda Gamana Pangaja Naabha
Paramapurusha Bhava Bhanjana Kaeshava Naramruga Sharaera Namo Namo

Pallavi

Naaraayana Thae Namo Namo – Bhava
Naaradha Sannutha Namo Namo (Naaraayana)

Jaladhisayana Ravichandra Vilochana
Jalaruha Bhavanutha Charanayuga
Balibandhana Gopeejana Vallabha
Nalinodhara Thae Namo Namo – Dheva (Naaraayana)

Sri Vathsalaanchana Peethaambaradhara
Daevaki Nandana Naaraayana
Govathsa Paalana Govardhana Dhara
Gopa Priya Thae Namo Namo – Dheva (Naaraayana)

Kousalyaathmaja Kaamitha Paladha
Karunaasaagara Kaanthi Mayaa
Dhasaratha Nandhana Tanujakulaanthaka
Kushalava Janaka Thae Namo Namo – Dheva (Naaraayana)

Thaaraapati Hara Thapana Kulodhbhava
Thaapasamunigana Vandyapadha
Maareechaanthaka Maaruthi Saevitha
Vaaridhi Bandhana Namo Namo – Dheva (Naaraayana)

Aadhi Daeva Sakalaagama Poojitha
Yaadhava Kula Mohana Roopa
Vaedodhara Sri Vaenkatanaayaka
Naadha Priya Thae Namo Namo – Dheva (Naaraayana)

Copyright © 2018 www.godivinity.org. All Rights Reserved