Krishna Jinka Naam Hai

Krishna jinka naam hai,
Gokul jinka dhaam hai
Aisa Shri Bhagwaan ko
Barambaar pranaam hai

Yashoda jinki maiya hai,
Nandji bapaiya hai
Aise Shree Gopal ko
Barambaar pranaam hai

Loot, loot dedhi makhan khayo,
Gwaal baal sang dhenu cherayo
Aise Leeladaam ko
Barambaar pranaam hai

Drupad suta ko laaj bechayo,
Grahase gajko phand churhayo
Aise Kripadaam ko
Barambaar pranaam hai

Copyright © 2018 www.godivinity.org. All Rights Reserved