Jaya Jaanaki Ramana Jaya Vibheeshana Sharana

Raga : Naatai
Taalam : Jampai
Composed By – Badraachala Raamadaas

Jaya Jaanaki Ramana Jaya Vibheeshana Sharana
Jaya Saroruha Charana Jaya Deena Karuna || Jaya Jaya||

Jaya Loka Sharanya Jaya Bakhtha Kaarunya
Jaya Divya Lavanya Jaya Jagath Punya || Jaya Jaya||

Sakala Lokaa Vaasa Saaketha Pura Vaasa
Agalanga Nija Dhaasa Abja Muka Haasa || Jaya Jaya ||

Sukamuni Sthuthi Paathra Subhada Nija Chaarithra
Makara Kundala Karna Maegha Sama Varnaa ||Jaya Jaya ||

Kamaneeya Koteera Kousthubhaalankaara
Kamalaaksha Raghuveera Kamalaa Vihaara || Jaya Jaya||

Samara Ripu Jaya Dheera Sakala Guna Gambheera
Amalahrith Sanchaara Akilaarthi Hara || Jaya Jaya||

Roopa Nindita Maara Ruchira Sathguna Soora
Bhoopa Dhasaratha Kumaara Bhoobhara Hara ||Jaya Jaya||

Paapa Sangha Vidara Pankthimuka Samhaara
Sripathae Sukumaara Seethaa Vihaara || Jaya Jaya||

Maarudathmaja Kaama Mahaneeya Ghanashyaama
Karunaabdhi Dadhi Soma Kalyaana Raama || Jaya Jaya ||

Saranaagatha Sthoma Shambu Nutha Nija Kaama
Paripoorna Ranga Dhaama Bhadraadri Raama || Jaya Jaya ||

Copyright © 2018 www.godivinity.org. All Rights Reserved