Govinda Madhava Gopala Kesava

Govinda Madhava, Gopala Kesava
Jaya nanda mukunda nanda Govinda Radhe Gopala
Giridhari Giridhari jaya Radhe Govinda
gnana shyama shyama shyama jaya jaya Radhe Gopala.

Copyright © 2018 www.godivinity.org. All Rights Reserved